Les dades de car脿cter personal seran tractades de conformitat amb la Llei Org脿nica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecci贸 de Dades de Car脿cter Personal (LOPD) i disposicions concordants. A aquests efectes, les dades subministrades per l鈥檜suari quedaran incorporades en un fitxer automatitzat, el qual ser脿 processat exclusivament per la finalitat descrita en cada cas. Aquests es recolliran mitjan莽ant els formularis corresponents, els quals nom茅s contindran els camps imprescindibles per poder prestar els serveis requerit per l鈥檜suari.

Les dades de car脿cter personal seran tractades amb el grau de protecci贸 adequat segons el RD 1720/2007, de 21 de desembre, prenent-se les mesures de seguretat necess脿ries per tal d鈥檈vitar la seva alteraci贸, p猫rdua, tractament o acc茅s no autoritzat per part de tercers que el puguin utilitzar per finalitat diferents per les quals han estat sol鈥icitades a l鈥檜suari. L鈥檜suari pot exercir els seus drets d鈥檕posici贸, acc茅s, rectificaci贸 i cancel鈥aci贸, en compliment de la LOPD, adre莽ant-se a al Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioecon貌miques. Pla莽a Sant Roc, 2 - 43740 M贸ra d鈥橢bre (Tarragona).

Logotip Arca

Gesti贸 sostenible rural Logo

Gustum. Alimentaci贸

Programa Odisseu

Departament d'Agricultura Generalitat de Catalunya

Consell Comarcal Terra Alta

Consell Comarcal Ribera d'Ebre

Seu electronica Tramits

Logo Diputaci贸 de Tarragona